Privacyverklaring

De Twentse Lichtparade hecht waarde aan de privacy van haar bezoekers, partners en deelnemers. Wij behandelen
uw gegevens dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk.

In alle gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke
we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft omtrent onze privacyverklaring of de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via info@lichtparade.nl.

 

Verwerking persoonsgegevens

Twentse Lichtparade verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van de formulieren op onze website.
Wij verwerken dan ook alleen de daadwerkelijke persoonsgegevens die gevraagd worden in deze formulieren.
U bent zelf in controle over welke gegevens wij van u ontvangen. Echter, om deelname voor de Twentse Lichtparde
mogelijk te maken, zijn er bepaalde persoonsgegevens vereist.

 

Doel verwerking van persoonsgegevens

De Twente Lichtparade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Registreren van uw deelname aan de Twentse Lichtparade;
• Afhandelen van uw inschrijving;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
• Beantwoorden van uw vragen of aanleveren van informatie;
• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw deelname te verrijken;
• Verifiëren of we handelen met geautoriseerde personen;
• Analyse op basis van klikgedrag om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op
gebruikersgemak;
• Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. wettelijke verplichtingen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

De Twentse Lichtparade heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen, tenzij hier
expliciet toestemming voor is gegeven. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere
persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@lichtparade.nl. Waar nodig zullen wij
actie ondernemen.

 

Minderjarigen

Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze
personen toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of
beller 18 jaar of ouder is.

Wij willen ouders en voogden dan ook aanraden om betrokken te zijn bij de activiteiten op onze website, met in
het bijzonder een inschrijving voor de Twenste Lichtparade. Hiermee willen we voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming
dergelijke persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@lichtparade.nl. Waar nodig
zullen wij actie ondernemen.

 

Bewaartermijn gegevens

De Twentse Lichtparade heeft ten aanzien van alle doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen op
redelijkerwijs een bewaartermijn vastgesteld. In sommige gevallen dienen we gegevens lang(er) te bewaren om
deelname mogelijk te maken. Indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet meer nodig hebben, neem dan
contact met ons op via info@lichtparade.nl. Waar nodig zullen wij actie ondernemen.

 

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken indien die nodig is voor
de uitvoering van uw deelname of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

De Twentse Lichtparade gebruikte functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de
website naar behoren werkt en dat (bijv.) uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door de Twentse Lichtparade. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar.