Reglement

Dit reglement is een uitgave van Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo, genoemd in het schrijven als organisatie, en is bestemd voor alle deelnemers aan de Twentse Lichtparade in Hengelo Ov. Dit jaar zal voor de 20e keer in de binnenstad van Hengelo Ov de Twentse Lichtparade worden gehouden op de vrijdagavond in het carnavalsweekend. Kosten nog moeite worden door de organisatie gespaard om de Twentse Lichtparade wederom tot een groot succes te maken, waarbij veiligheid voor zowel de deelnemers als het publiek voorop zal staan o.a. op basis van het nieuwe besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen afgekort BGBOP.

Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo is zich terdege van bewust welke fysieke en financiële inspanningen er worden gepleegd om als deelnemer(s) goed voor de dag te komen en hopen dat ook dit jaar de entourage en de waardering vanuit de organisatie en het aanwezige publiek, grote voldoening zullen geven aan de deelname aan de Twentse Lichtparade. Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo wenst alle deelnemers aan de Twentse Lichtparade veel succes en een veilige Lichtparade toe.

 

1. Categorieën

Voor deelname aan de Lichtparade kunt u zich inschrijven voor de volgende categorieën.

Categorie A: Eenlingen en Duo’s

 • Eenlingen max. 1 persoon
 • Duo’s max. 2 personen

Categorie B: Kleine loopgroepen

Een kleine loopgroep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 19 personen.

Categorie C: Grote loopgroepen

Een grote loopgroep bestaat vanaf 20 personen of meer.

Categorie D: Kleine praalwagens

Een kleine praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of mankracht, en moet voldoen aan de volgende afmetingen (exclusief trekkend voertuig):

 • Lengte van minimaal 3 meter en maximaal 7 meter
 • Breedte van maximaal 3,5 meter
 • Hoogte van maximaal 4 meter

Hoogte uit te breiden met verstelbare mast tot maximaal 7 meter. Afmetingen kunnen eventueel nog wijzigen afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de parade zelf.

Categorie E: Grote Praalwagens

Een praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of mankracht en moet voldoen aan de volgende afmetingen (exclusief voertuig):

 • Lengte van minimaal 7 meter en maximaal 18 meter
 • Breedte van maximaal 3,5 meter
 • Hoogte van maximaal 4 meter

Hoogte met opbouw van koppen tot maximaal 7 meter en met verstelbare mast tot maximaal 8 meter. Afmetingen kunnen eventueel nog wijzigen afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de parade zelf.

 

2. Reglement Algemeen

2.0

Deelname uitsluitend op vertoon van geldig startnummer(s). (Opgave en/of Inschrijven betekent niet automatisch deelname).

2.1

Een bestuurder op een gemotoriseerd voertuig dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs die op verzoek van de organisatie getoond moet kunnen worden.

2.2

Iedere persoon die aan de Twentse Lichtparade deelneemt, dient zelf verzekerd te zijn tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Is de deelnemer een vereniging, stichting of een (andere) rechtspersoon, dan dient deze vereniging, stichting, etc., naast de aansprakelijkheidsverzekering van de personen die aan de Twentse Lichtparade deelnemen, zelf ook te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Eenieder die aan de Twentse Lichtparade deelneemt dient tijdens de inschrijving een kopie van de geldige verzekeringspolis te mailen naar info@lichtparade.nl.

2.3

Het is ten strengste verboden alcoholische drank in de Twentse Lichtparade mee te voeren en /of te nuttigen.

2.4

Het gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van deelnemende voertuigen en wagenbegeleiders is ten strengste verboden vooraf en tijdens de Twentse Lichtparade. Bij vermoeden van drankgebruik kan er direct besloten worden dat de deelnemer(s) wordt uitgesloten van deelname.

2.5

Kleine praalwagens dienen te worden voorzien van minimaal 4 begeleiders per praalwagen, aan elke lange zijde 2 begeleiders, Grote praalwagens dienen te worden voorzien van minimaal 6 begeleiders per praalwagen, aan elke lange zijde 3 begeleiders en 2 personen bij het trekkend voertuig.

2.6

Iedere wagenbegeleider dient een geel hesje te dragen, deze hesjes worden beschikbaar gesteld door de organisator.

2.7

 • Het voeren, uitbeelden of op enige wijze maken van reclame tijdens de Twentse Lichtparade is op geen enkele wijze toegestaan. Hiervoor gelden afzonderlijke regels. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de sponsorcommissie. Bij constatering van reclame-uiting zonder goedkeuring van de organisator zal er een boete worden opgelegd van minimaal € 150 euro per uiting. Hofauto’s zijn een uitzondering, indien vragen daarover kunt u zich wenden tot de organisatie.
 • Het voeren en/of uitbeelden van racistische leuzen over geaardheid, huidskleur, politieke voorkeur en godsdienst, die kan leiden tot opstand wordt in geen enkele zin toegestaan. Elke deelnemer dient dan ook vooraf aan te geven wat hun thema is en wat op de wagen komt te staan. Tijdens de keuring of controle door de organisator wordt hier op gelet, bij constatering wordt de mogelijkheid geboden dit te verwijderen anders mogelijk uitsluiting van deelname.

2.8

Er mogen geen objecten worden gestrooid of worden afgeschoten vanaf de deelnemende voertuigen. Dit geldt ook voor reclamevoertuigen. Geplastificeerde confetti is niet toegestaan. Bij aanwezigheid van een confettikanon met CO2 op een deelnemend voertuig dient er een sticker aanwezig en zichtbaar te zijn waar de CO2 cilinder zicht bevindt. U dient bij inschrijving dit te vermelden.

2.9

Deelnemers dienen zelf voor een diesel aggregaat te zorgen die voorafgaande aan de Twentse Lichtparade afgevuld is met voldoende capaciteit voor de duur van de gehele parade.

2.10

Startnummers dienen zichtbaar te zijn op elke praalwagen. Door ze aan beide kanten linksvoor en rechtsvoor zichtbaar te plaatsen. Het is niet toegestaan startnummers te plaatsen op een trekkend voertuig. Eenlingen, duo’s en loopgroepen dienen de startnummers op een stok mee te voeren en niet op het lichaam! Is het startnummer niet te zien dan kunnen er ook geen punten worden gegeven. De startnummers, twee stuks (per deelnemer) worden door de organisatie aangeleverd.

2.11

Tijdens de bouwperiode van de praalwagen brengt de organisatie minimaal twee bezoeken om de technische staat van de wagen te bekijken en te beoordelen m.b.t. naleving reglement en veiligheid, wagens die niet gekeurd of gezien worden door de organisatie zijn uitgesloten van deelname.

2.12

Prinsenwagens, hofauto’s, reclamewagens, muziekverenigingen en dweilorkesten nemen niet deel aan de puntentelling van de Twentse Lichtparade.

2.13

Er dienen minimaal twee noodstoppen binnen handbereik en aan beide zijden van de wagen aanwezig te zijn. De noodstop moet rood van kleur zijn. Bij gebruik van noodstop moeten alle bewegende delen van alle deelnemende praalwagens en verlichting onmiddellijk stoppen. Één persoon dient te allen tijde direct beschikbaar te zijn om de noodstop te bedienen.

2.14

Stroomkabels dienen op degelijke wijze te worden bevestigd, zodanig dat de veiligheid van deelnemers en publiek gewaarborgd is. Het is niet toegestaan ter bevestiging van de kabels spijkers, nietjes e.d. te gebruiken. Voor bevestiging trekbandjes of tape gebruiken. Alle elektra dient te voldoen conform de NEN 1010.

2.15

Muziek op de Bornsestraat is toegestaan vanaf 19.15 uur. Muziekstijlen zoals Hardcore, Techno, Deathmetal, worden niet toegestaan. Bij constatering kunnen punten in mindering gebracht of uitsluiting van deelname bij herhaaldelijke waarschuwing.

2.16

Voor de verlichting op de wagens mag maximaal 230 Volt worden gebruikt! Loopgroepen, eenlingen en duo’s zijn verplicht zich te belichten en/of te verlichten, geen verlichting betekent geen puntenwaardering.

In loopgroepen, bij eenlingen duo’s gebruik 1,5 Volt tot maximaal 24 Volt. één wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter voortgetrokken of geduwd door mankracht is toegestaan indien hiermee de energievoorziening t.b.v. het belichten en eventueel mechanisch geluid t.b.v. de betreffende loopgroep kan worden opgelost.

2.17

De organisatie is herkenbaar aan Rode jassen met daarop vermeld organisatie Twentse Lichtparade.

2.18

Maak van de opstel plaatsen geen openbaar toilet en vuilnisbelt, gebruik de bio-boxen die daarvoor bestemd zijn. Ook zal er op de Walkatenplein en Bornsestraat een container staan voor het afval. Deze container is dan ook verplicht te gebruiken voor alle afval. Tijdens de Twentse Lichtparade afval in eigen beheer houden bij einde in container deponeren.

2.19

Bij eventuele overtreding c.q. het niet naleven van dit reglement houdt de organisatie zich het recht voor u:

 • Uit te sluiten van deelneming aan de Twentse Lichtparade en dus geen startbewijs te verstrekken.
 • Voor aanvang van de Twentse Lichtparade uw startbewijs in te trekken en alsnog uit te sluiten van deelneming.
 • Tijdens of na de Twentse Lichtparade, bij het niet naleven van het reglement kan de organisatie alsnog uw startgelden en prijzengelden intrekken.

2.20

In verband met verkeersdrempels dient de onderzijde van de praalwagens zodanig vrij te zijn van de weg, dat zonder problemen over de verkeersdrempels gereden kan worden. We adviseren een hoogte van 30 cm.

 

3. Reglement Brandveiligheid

3.1

De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige hulpmiddelen buiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren.

3.2

Voor categorie D en E geldt: Het is verplicht een goed gekeurde koolzuursneeuwblusser  CO2 blusser of een poederblusser, EHBO verbanddoos met wandbeugel op elk deelnemend voertuig bij de hand te hebben. Voor elke deelnemend voertuig geld 6 KG blusser. Daarnaast is het advies vanuit de organisatie om een blusdeken binnen handbereik te hebben.

3.3

De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en wel zodanig dat een beginnende brand snel en effectief bestreden kan worden. Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege mogelijk brandgevaar. Gebruik voldoende dikke kabels om oververhitting te voorkomen.

3.4

Het is de deelnemers op geen enkele wijze toegestaan tijdens de Twentse Lichtparade brandstof mee te nemen, bij te vullen of te verplaatsen dit i.v.m. brandgevaar.

3.5

Opstelling van het stroomaggregaat gebeurd in goed geventileerde ruimte. Zorg voor voldoende vrije ruimte.

3.6

Vuurwerk en open vuur is tijdens de Twentse Lichtparade verboden.

3.7

Alle elektrische installaties dienen voldoende afgezekerd, vochtbestendig en gekeurd te zijn.

3.8

De organisatie controleert samen met afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Hengelo voor aanvang van de Twentse Lichtparade alle deelnemende voertuigen. Tijdens deze controle wordt beoordeeld of de voertuigen op dat moment voldoen aan de regels om deel te kunnen nemen aan de Twentse Lichtparade. De controle vindt plaats aan de hand van een checklist.

3.9

De controle betreft een momentopname, hieraan kan door de deelnemers geen enkel recht worden ontleend indien zich tijdens de Twentse Lichtparade onverhoopt calamiteiten voordoen.

 

4. Veiligheidsplan

4.1

Verzamelplaats voor categorie D en E: Walkatenplein

4.2

Verzamelplaats voor categorie A, B en C: Bornsestraat

4.3

Verzamelplaats voor reclamekaravaan: parkeerplaats gemeentehuis

4.4

De route: Start Bornsestraat, Deldenerstraat, Langestraat, Wemenstraat, Oldenzaalsestraat, Oude Molenweg, Wolter ten Katestraat, Enschedestraat, Langestraat. (Route is nog niet definitief. Afhankelijk van de werkzaamheden binnen Hengelo)

4.5

Ontbindingsplaats: Langestraat

4.6

Parkeerterreinen:

4.6.1

Dagparkeerterreinen:

 • Ir. M. Schefferlaan / hoek Oldenzaalsestraat
 • Wolter ten Catestraat
 • Drienerstraat / hoek Wolter ten Catestraat
 • Enschedestraat / hoek Wolter ten Catestraat
 • Sherwood Rangers

4.6.2

Parkeergarages:

 • De Beurs
  B.P. Hofstedestraat 41
 • Thiemsbrug
  Winkelcentra Thiemsbrug
 • De Brink
  Brink 118
 • P + R Station
  Griekesstraat

 

Calamiteiten:

4.7

Ongevallen die rechtstreeks voorvloeien uit de Twentse Lichtparade (plaatsvinden op het evenementen terrein) en van zodanige aard zijn dat na eerste hulp: een arts en/of ambulance, en/of brandweer dient te worden opgeroepen.

4.8

Ongevallen en/of onvoorziene incidenten welke niet plaatsvinden op bovengenoemde locaties en niet vallen binnen de activiteiten van het evenement en dus niet vallen binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie, maar wel via één of meer van de bovengenoemde locaties bereikt dient te worden door politie, arts en/of ambulance en/of brandweer. Veiligheidsplan heeft betrekking op:

4.9

De voorbereiding op de Twentse Lichtparade zoals inrichting route, opstelplaats, opbouw assemblage praalwagens vanaf 12.00 uur tot 18.00uur

4.10

Het houden van de Twentse Lichtparade in de binnenstad van Hengelo Ov vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur.

4.11

Het ontbinden van de lichtparade en nazorg vanaf 21.00 uur tot 22.30 uur.

 

Handelen bij een ongeval:

4.12

Meld ongeval aan centrale meldkamer (112)

4.13

Meld ongeval aan centrale postorganisatie (06-11077657)

 

Bij melding van ongeval duidelijk doorgeven:

4.14

 • De plaats van het ongeval
 • De ernst van het ongeval
 • Wel / Geen persoonlijk letsel en ernst van het letsel

Bij besluit door organisatie uitvoering calamiteitenplan:

4.15

Alle deelnemers aan de Twentse Lichtparade dienen ter alle tijden hulpvoertuigen vrije doorgang te verlenen.

4.16

Alle deelnemers in de Twentse Lichtparade dienen zich naar de uiterst rechter zijde van de weg te verplaatsen en te stoppen, in de rij- en looprichting van de Twentse Lichtparade om 1ste hulp en 1ste hulpvoertuigen vrije doorgang te verlenen.

4.17

Alle deelnemers dienen nadere aanwijzingen van de vertegenwoordigers van de organisatie en/of hulpverlenende instanties strikt op te volgen.

 

5. Inschrijving

5.1

Inschrijving middels invullen van het digitale inschrijfformulier op de website www.lichtparade.nl.

5.2

Middels digitale ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich volledig aan de inhoud van dit reglement.

5.3

De organisatie behoudt zich het recht voor de invulling van het inschrijfformulier, met uw medeweten en op basis van de reglementen, te wijzigen c.q. aan te passen.

5.4

Inschrijving voor de 21e Twentse Lichtparade sluit op 31 december 2023 om aanspraak te maken op het startgeld. De inschrijving sluit officieel op 14 januari 2024.

 

6. Startbewijs

6.1

Deelnemers in de categorie D en E ontvangen na goedkeuring controle (zie punt 3.8) het daadwerkelijke startbewijs voor deelname aan de Twentse Lichtparade.

6.2

Uitsluitend deelnemers met een startbewijs kunnen mee doen met de Twentse Lichtparade.

 

7. Jurering, Startgelden en Prijzengelden

7.1

De jury bestaat uit vijf onafhankelijk personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De categorieën zullen afzonderlijk worden beoordeeld door de ervaren juryleden die geen betrokkenheid hebben met de organisatie en deelnemers.

De beoordeling vindt plaats op basis van:

 • Originaliteit
 • Techniek (uitsluitend categorie D en E)
 • Verlichting
 • Kleurstelling
 • Afwerking
 • Innovatie / Duurzaamheid

M.u.v. verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. Op het onderdeel verlichting is maximaal 20 punten per jurylid te behalen.

7.2

Alle deelnemers aan de Twentse Lichtparade in de categorieën B, C, D en E hebben recht op startgeld.

LET OP: Er wordt eenmalig startgeld uitgekeerd aan een deelnemende verenigingen voor de categorieën B of C en D of E.

Een groepering van een al deelnemende vereniging ontvangt geen extra startgeld. Hier kan niet over gecorrespondeerd worden. Het startgeld wordt NIET uitgekeerd: Als de deelnemer(s) zich niet aan de regels houdt zoals in dit reglement beschreven staat.

7.3

Alle winnaars ontvangen prijzengeld van het onderdeel waar ze zijn ingeschreven.

 

8. Opstelplaatsen Twentse Lichtparade

8.1

Praalwagens in de categorieën D en E worden verwacht aan de Walkatenplein achter het voormalige EXPO center tussen 12.00 uur en uiterlijk 17.30 uur i.v.m. assemblage en controle. Indien er takelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan dient dit bij aanmelding aangegeven te worden. Iedere deelnemer in de categorieën B,C,D en E ontvangt via de optochtcommissie een bericht met een tijdstip benoemd waarop vermeld staat wanneer u verwacht wordt.

Indien de assemblage is aangebracht en de controle (zie punt 3.8) is uitgevoerd ontvangt u het daadwerkelijke startbewijs wat betekend dat u op dat moment gereed bent om de praalwagen naar de juiste startpositie te plaatsen aan de Bankastraat. Het rijden naar de startpositie aan de Bornsestraat wordt vooraf kortgesloten met een aanwezig lid van de optochtcommissie in samenspraak met de centrale post.

8.2

Deelnemer(s) in de categorieën A, B en C worden verwacht aan de Bornsetraat parkeer plaats Plegt Vos waar ook de startplaats is van de Twentse Lichtparade tussen 18.00 uur en uiterlijk 18.45 uur. Let op de veiligheid en blijf waar mogelijk op de stoep staan i.v.m. aanrijdende praalwagens.

8.3

Deelnemer(s) aan de reclamekaravaan kunnen zich melden tussen 17.30 uur en uiterlijk 18.45 uur aan de Bornsestraat parkeerplaats Thiems brug, gemeentehuis waar u een plek krijgt toegewezen door de optochtcommissie. Iedere deelnemer aan de reclamekaravaan ontvangt via de optochtcommissie een bericht met een tijdstip benoemd waarop vermeld staat wanneer u verwacht wordt.

 

9. Route

9.1

Start Bornsestraat, Deldenerstraat, Langestraat, Wemenstraat, Oldenzaalsestraat, Oude Molenweg, Wolter ten Katestraat, Enschedestraat, langestraat, (Route is nog niet definitief. Afhankelijk van de werkzaamheden binnen Hengelo.)

 

10. Ontbinding Twentse Lichtparade

10.1

Ontbinding van de Twentse Lichtparade is aan de Langestraat ten hoogte van gemeentehuis.

10.2

Mogelijkheid van demontage en tijdelijke stalling op het opstel terrein aan de Walkatenplein Stalling is op eigen risico.

10.3

Alle deelnemers dienen zorg te dragen voor afvoer eigen afval, maak van de openbare weg geen vuilnisbelt.

11. Prijzengeld en Prijsuitreiking

11.2

De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van de Twentse Lichtparade om 22.30 uur bij het podia op de hoek van de Drienerstraat / Enschedesestraat ( Locatie café de Appel )

11.3

Het startgeld en / of prijzengeld wordt uitsluitend gedaan per bankoverschrijving op het rekeningnummer wat bij de aanmelding wordt opgegeven.

11.4

Alvorens tot overschrijving van het startgeld en / of prijzengeld wordt overgegaan ontvangt u van de organisatie per email de afrekening. In deze afrekening zal het startgeld en / of het gewonnen prijzengeld vermeld staan minus ( voor zover van toepassing) boetes en inhouding m.b.t. het niet nakomen van regels die door de organisatie zijn bepaald.

11.5

Bij eventuele onjuistheden of onduidelijkheden m.b.t. uitkering van startgelden en / of prijzengelden kunt u per omgaande een e-mail sturen naar info@lichtparade.nl t.a.v. Michel Brilhuis.

 

12. Afgelasting

12.1

Externe omstandigheden, welke de veiligheid van deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kunnen voor de organisatie aanleiding geven de Twentse Lichtparade af te gelasten.

12.2

Bij het eventuele, op een nader te bepalen wijze, bekendmaken van afgelasting, tot 1 dag voor de Twentse Lichtparade zal geen startgeld worden uitgekeerd.

12.3

Indien afgelasting plaats vindt op de dag van de Twentse Lichtparade, zal, in plaats van startgeld, een vergoeding ter waarde van 50% van toegezegde startgeld worden uitgekeerd. Dit geldt uitsluitend voor categorieën B, C, D en E.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1

Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo is er alles aangelegen om de Twentse Lichtparade voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen.

13.2

Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de Twentse Lichtparade is volledig voor eigen risico.

13.3

Voor het geval dat de stichting Cultuur en Welzijn Hengelo alsnog, om welke reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld, is de stichting Cultuur en Welzijn Hengelo aansprakelijk voor het maximale bedrag dat door de verzekering van de stichting Cultuur en Welzijn Hengelo wordt gedekt.

13.4

Eigenaren van alle deelnemende motorvoertuigen (tractoren) dienen zicht er van te overtuigen of het voertuig, i.v.m. deelname aan de Twentse Lichtparade, voldoende (minimaal W.A.) is verzekerd. Hiervoor dient bij inschrijving, een verklaring te worden ondertekend. Controleer dit bij uw verzekeraar.

14. Centrale Post

14.1

De Centrale Post staat zal staan bij het podia op de hoek van de Drienerstraat / Enschedesestraat. En is geopend vanaf 12.00 uur tot 22.30 uur. De Centrale Post zal ook functioneren als info- en meldpunt. Contactpersonen Raymond Neeskens ( Evenement Coördinator) telefoon: 06- 11 07 76 57, James Breuring ( 2de Centralist) telefoon: 06 – 12 90 05 60, Michel Brilhuis ( Bestuurslid ) telefoon: 06 – 53 38 61 18, Zwaan Venema ( Bestuurslid ). Tevens bereikbaar via info@lichtparade.nl.

 

15. Algemene informatie

15.1

Twentse Lichtparade vrijdagavond 9 februari 2024, start 19.00 uur.

15.2

Organisatie: Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo, Castorweg 16, 7556 MD Hengelo.

15.3

Inschrijving en Informatie Twentse Lichtparade, www.lichtparade.nl info@lichtparade.nl.

15.4

Contactpersonen

Evenementen Coördinator en Centralist

 • Raymond Neeskens
  Telefoonnummer: 06 – 11 07 76 57
  E-mail: info@lichtparade.nl

Centrale Post en 2e Centralist

Secretariaat en Geef met Gulle Hand aanspreekpunt

 • Zwaan Venema
  Telefoonnummer: 06 – 10 87 72 75
  E-mail: info@lichtparade.nl

Optochtleider

 • Marcel van de Heide
  Telefoonnummer: 06 – 18 08 50 86
  E-mail: info@lichtparade.nl

Financiële zaken

 • Michel Brilhuis
  Telefoonnummer: 06 – 53 38 61 18
  Email: info@lichtparade.nl

15.5

Voor nadere informatie ter plaatse, voor zover niet in deze info en reglementen is voorzien, kunt u zich wenden tot de organisatie.

De organisatie is gerechtigd, indien hiervoor aanleiding bestaat, de inhoud van “Info en Reglement van deelname” aan te passen. Indien van toepassing zult u hierover voorafgaande aan de Twentse Lichtparade worden geïnformeerd.

Om door te gaan naar het inschrijfformulier dien je het regelement te accepteren